Le Van Toan

Number of Plugins: 6

Overall Rating: 4

  • Rating
  • Active Installs
  • Downloads
  • High to Low
  • Low to High

Image Hotspot by DevVN help you add hotspot to your images.

IconIconIconIconIcon

(28)

Active installations: 30K

Woocommerce Vietnam Checkout - Thêm tỉnh/thành phố, quận huyện, xã/phường/thị trấn vào form checkout của woocommerce và tối giản form checkout cho phù …

IconIconIconIconIcon

(11)

Active installations: 10K

DevVN Local Store help you add stores and search store on google maps.

IconIconIconIconIcon

(5)

Active installations: 2K

DevVn Float Left Right Ads help you add ads to left and right fixed position.

IconIconIconIconIcon

(4)

Active installations: 1K

eSMS - là plugin dành riêng cho khách hàng sử dụng dịch vụ của eSMS, giúp quý khách gửi tin nhắn vào số điện thoại của khách hàng khi sử dụng Contact …

IconIconIconIconIcon

(1)

Active installations: 100

VHT SMS - là plugin dành riêng cho khách hàng sử dụng dịch vụ của VHT, giúp quý khách gửi tin nhắn vào số điện thoại của khách hàng khi sử dụng Contac …

IconIconIconIconIcon

(0)

Active installations: 10

WP Hive extension for Chrome is now available

Install Hive Logo